Prats

En aquest punt el corriol atravessa un petit prat envoltat de màquia. Sense cap mena d’intervenció, per la pròpia dinàmica natural “sucessió secundària”, la tendència d’aquest prat es la de perdre superfície en favor de la vegetació arbustiva de la zona. Es tracta d’una formació herbàcia força diversa.
Actualment, la zona presenta algun peu isolat de diverses espècies arbustives diverses en procés de colonització com ara: Rosmarinus officinalis, Cistus albidus, Genista scorpius, Arbutus unedo, Juniperus oxycedrus i Erica multiflora.
També hi creixen mates de camèfits diversos Genista hispanica, Fumana ericoides, Helichrysum stoechas, Helianthemum oelandicum, Teucrium polium, Thymus vulgaris, Coris monspeliensis, Coronilla minima, Argyrolobium zanonii

L’estrat herbaci, tot i que espacialment heterogeni, amb zones de major o menor cobertura d’herba, està dominat per diverses espècies de gramínies cespitoses: Brachypodium retusum, Hyparrhenia hirta, Koeleria vallesiana, Stipa, etc. Altres espècies herbàcies presents són: Thalictrum tuberosum, Sanguisorba minor, Peucedanum officinale, Allium sp, Anagallis arvensis, Blackstonia perfoliata, Ophrys forestieri, Ophrys catalaunica, Anacamptis pyramidalis, Orchis anthropophora, Aphyllantes monspeliensis, Sedum sediforme, Scorzonera hispanica, Globularia vulgaris, Orobanche sp,…