Màquia

El camí que surt de Santa Cecília en direcció al Monestir de Montserrat atravessa una àrea de màquia, matollar mediterrani alt.
L’aspecte actual del paisatge és conseqüència dels efectes del gran incendi forestal del 1986 que va afectar una bona part de la muntanya de Montserrat. Actualment, la vegetació d’aquesta zona es troba en un estadi pre-forestal, encara en procés de maduració.
La vegetació d’aspecte arbustiu és densa i esta formada per petits arbrets d’espècies diverses: Quercus ilex, Arbutus unedo, Amelanchier ovalis, Sorbus aria, Rhamnus alaternus, Erica arborea, Erica multiflora, Lonicera implexa, Quercus coccifera, Viburnum tinus. Altres espècies arbustives de port més baix són: Bupleurum fruticosum, Bupleurum fruticescens, Rubia peregrina, Asparagus acutifolius, Genista hispanica.