Roques

En aquest punt la canal, força estreta, queda encaixada entre les parets nord-oest de les Talaies i les parets nord-est dels Ecos.
En aquest punt de la canal es va produir una gran esllavissada que va eliminar la coberta arbòria. Això
fa que des d’aquest punt hi hagi una bona visibilitat de la vegetació que colonitza les roques. Es tracta
d’espècies que creixen fent una roseta basal de fulles visibles durant tot l’any, però que a la primavera generen una tija floral. Una d’aquestes espècies, la Saxifraga catalaunica, es tracta d’un tàxon endèmic de Montserrat i Sant Llorenç del Munt. Altres espècies rupícoles que es fan en aquesta paret són Potentilla caulescens i Ramonda myconi.
Als petits replans de la paret, on hi ha una capa prou gruixuda de sòl, hi arrelen algunes gramínies cespitoses (Sesleria coerulea, Festuca gautieri) acompanyades d’altres herbàcies com ara Aquilegia vulgaris, Lilium martagon, Geranium robertianum, etc. Aprofitant les fissures de les roques també hi arrelen algunes espècies arbustives com ara Buxus sempervirens, Cytisophyllum sessilifolium, Thymus vulgaris, Juniperus, etc
A la base de la roca, ja a la canal, també es rellevant, la presència d’una espècie poc freqüent, Atropa belladona. A Montserrat és una planta localment abundant a les zones esllavissades a la base de les parets.