Fondal

En aquest tram, abans d’arribar al Mas de Toni, el camí va paral·lel al barranc del Tossal Gros.
Les condicions topogràfiques deprimides d’aquest fondal generen un ambient humit i fresc que afavoreix la presència d’una vegetació mediterrània ufanosa.
L’estrat arbori està dominat per Quercus ilex, tot i que també hi ha alguns peus de Pinus sylvestris o Castanea sativa.
L’estrat arbustiu, dens i impenetrable, esta format per Buxus sempervirens, Cytisophyllum sessilifolium, Viburnum tinus, Rosmarinus officinalis, Corylus avellana, Hedera helix, Rubia peregrina, Smilax aspera, Osyris alba, Viburnum tinus, Daphne laureola, Lonicera implexa, Ulex parviflorus, Rubus ulmifolius.
La gran densitat de l’estrat arbori i arbustiu/lianoide dificulten la presència d’un estrat herbaci ben format. Tot i així s’hi fan algunes espècies herbàcies com ara Helleborus foetidus o bé la falguera Asplenium adiantum-nigrum.