Alzinar

En aquest punt el camí atravessa un alzinar dens. Els materials geològics aflorants segueixen sent diorites. Aquest fet condiciona la naturalesa físico-química dels sòls i al seu torn determina en part la composició de la vegetació, per exclusió d’aquelles espècies clarament calcícoles (adaptades a créixer sobre sòls rics en carbonat de calci)
L’estrat arbori es gairebé monoespecífic, dominat clarament per Quercus ilex, tot i que hi ha algun peu aïllat de Quercus cerrioides.
L’estrat arbustiu és molt pobre, constituït bàsicament per Erica arborea i Rubia peregrina.
L’estrat herbaci és pràcticament nul. La manca de llum i la relativa humitat d’aquest ambient permeten la presència d’algunes falgueres com ara Polypodium vulgare o bé Asplenium adiantum-nigrum