Pineda de pi roig

En aquest tram el camí recorre l’obaga de la Roca Pintada i la Mola de Roquerol. La zona està coberta per una frondosa pineda de Pinus sylvestris. Les condicions d’humitat i frescor afavoreixen la presència d’algunes espècies de caducifolis així com espècies herbàcies poc tolerants a les condicions d’eixutesa dels vessants orientats al sud.
Tot i que en aquest punt l’estrat arbori està dominat per Pinus sylvestris, també hi ha algun peu de Quercus ilex així com d’algunes espècies caducifòlies: Acer monspessulanum, Acer opalus i Pyrus sp
Per sota d’aquest estrat arbori alt hi ha un estrat arbustiu alt dominat per Taxus baccata i Ilex aquifolium. També hi ha Juniperus communis, Cytisophyllum sessilifolium, Bupleurum fruticosum, Genista triflora, Coriaria myrtifolia, Lonicera implexa, Rubia peregrina i Rubus ulmifolius.
El sòl molsós està recobert per una catifa d’Hedera helix.
A l’estrat herbaci hi observem Viola wilkomii, Anemone hepatica, Polygala vulgaris, Carex flacca, Helleborus foetidus, Euphorbia amygdaloides, Geum sylvaticum, etc.