Pineda de pi blanc

El camí segueix enfilant-se pel vessant sud de la Roca Pintada. Aquest tram de camí està recobert per una pineda de Pinus halepensis amb algun peu de Pinus nigra salzmanii. A mesura però que el camí va remuntant el vessant la proporció de Pinus halepensis va disminuint en favor de Pinus nigra salzmanii. Es tracta d’un bosc jove. A les imatges aèries antigues dels anys 1950 aquest vessant estava desforestat i hi havia camps de cultiu. Encara ara es veuen restes de murs de pedra seca, utilitzats per a la contenció del sòl.
Es tracta d’un vessant relativament pendent, de sòls magres i encarat plenament al sud, condicions termòfiles que dificulten la presència d’espècies amb uns majors requeriments d’humitat.
L’estrat arbustiu i herbaci són esparsos i poc diversos, es desenvolupen sobretot a les zones obertes. A l’estrat arbustiu hi observem Quercus ilex, Juniperus oxycedrus, Lavandula stoechas, Cistus albidus, Genista scorpius, així com mates de Bupleurum fruticescens o Phagnalon rupestre.
A l’estrat herbaci hi hem observat Psoralea bituminosa, Biscutella laevigata i algun peu de Limodorum abortivum.