Pradell

Algunes espècies herbàcies anuals més observades en un terraplè a l’inici d’una pista forestal