Pineda de pinassa amb castanyers

El corriol remunta la fondalada del Comellar del Xacó. En aquest tram el camí atravessa una pineda densa de Pinus nigra salzmanii amb alguns peus esparsos de Castanea sativa, remanents d’una antiga plantació.
En aquest punt l’estrat arbori és molt dens dominat per Pinus nigra salzmanii. Però també hi ha Pinus sylvestris, Quercus faginea i Quercus ilex
El sotabosc no és gaire divers. A l’estrat arbustiu hi observem Erica arborea, Juniperus oxycedrus, Coriaria myrtifolia, Arbutus unedo, Rubia peregrina, Rubus ulmifolius i Genista triflora.
Tot i que no hi ha un estrat herbaci ben definit, les condicions d’humitat afavoreixen la presència de diverses espècies de falgueres com ara Asplenium trichomanes, Polypodium vulgare i Asplenium adiantum-nigrum.