Feixes abandonades

Durant la segona meitat del segle XX, aquesta zona de les muntanyes de Prades van patir un important procés de despoblament que va comportar l’abandonament dels cultius i de les zones de pastura.
Al voltant del poble de Farena, a les zones planes, de bon aprofitar encara hi subsisteixen alguns cultius, sobretot d’avellaner.
Actualment, en aquest punt la successió vegetal ha avançat fins a l’estadi actual de bosc jove. Tot i així encara s’hi observem clarament els antics murs de pedra que delimitaven les feixes.
L’estrat arbori espars, esta format per individus joves, de Pinus halepensis i algun peu de Quercus faginea.
L’estrat arbustiu és poc dens, però força divers en espècies ben adaptades a subsistir als episodis de sequera estival. Hi observem Ulex parviflorus, Erica multiflora, Erica arborea, Pistacia lentiscus, Genista scorpius, Rosmarinus officinalis, Cistus albidus, Lonicera implexa, Juniperus phoenicea, Juniperus oxycedrus.

També hi observem mates llenyoses més baixes de Dorycnium pentaphyllum, Asparagus acutifolius, Thymus vulgaris, Rubia peregrina, Argyrolobium zanonii, Santolina chamaecyparissus.
A les petites clarianes, en els espais entre arbres i arbusts s’hi densenvolupa un estrat herbaci dens constituït per herbàcies cespitoses com ara Brachypodium retusum, Brachypodium phoenicoides, Aphyllanthes monspeliensis. També hi apareixen altres herbes com Psoralea bituminosa, Blackstonia perfoliata, Atractylis humilis, Cephalantera longifolia, etc.