Alzinar

El vessant orientat de la Riera de l’Erola orientat cap a l’oest, sud-oest esta recobert per un alzinar, amb algunes clarianes en zones erosionades o de major pendent. La manca de llum i el pendent elevat que dificulta l’establiment de sòls madurs fa que no hi hagi un estrat herbaci ni arbustiu massa densenvolupat. L’estrat arbori és monoespecífic i està dominat per Quercus ilex.
A les zones on l’alzinar és més dens, pràcticament no hi ha arbusts, només Crataegus monogyna i Hedera helix. En aqeuest punt s’hi fa alguna herba com ara Teucrium socorodonia o algunes falgueres com ara Asplenium adiantum-nigrum o bé Asplenium trichomanes.
A les petites clarianes s’hi fa un estrat arbustiu dominat per Sarothamnus scoparius, Erica arborea, Erica scoparia, Calluna vulgaris, Thymus vulgaris acompanyades d’herbes pròpies de llocs eixuts i pedregosos com ara Saponaria ocymoides, Sedum sp.