Roureda de roure martinenc

Els entorns de la zona d’on surt el trencall que porta cap a la casa de la Sala estan recoberts per una roureda de Quercus pubescens, tot i que també hi ha alguns peus de Quercus ilex, Castanea sativa, Fraxinus excelsior i Acer campestre.
L’estrat arbustiu en algunes zones es força dens. Hi trobem Sarothamnus scoparius, Crataegus monogyna, Juniperus communis, Hedera helix, Rubus ulmifolius, Clematis vitalba.
A les zones on l’estrat arbori i arbustiu són més densos l’estrat herbaci no és continu. Hi trobem Galium aparine, Geum urbanum, Helleborus foetidus, Stellaria media, Brachypodium sylvaticum, Alliaria petiolata, Cruciata laevipes, Geranium robertianum, saxifraga granulata. A la vora del camí on hi entra més llum s’hi desenvolupa un estrat herbaci continu dominat ciperàcies cespitoses com ara Carex caryophyllea, però també per juncàcies com ara Luzula forsteri o Luzula campestris. i alguna gramínia. En aquestes zones més herboses de vorada també hi ha Ranunculus bulbosus, Vicia peregrina, Myosotis ramosissima, Trifolium sp, etc