Roureda de roures de fulla gran

En aquest tram el camí s’enfila pel vessant nord-oest del Clot de Serralta, afluent de la Riera de Rocacorba. Tot i que aquesta zona de la muntanya de Rocacorba esta recoberta majoritariament per una massa extensa d’alzinar, les parts baixes dels vessants dels fondals orientats cap a l’oest nord-oest estan recoberts per un bosc alt de roures de fulla gran.
L’estrat arbori està dominat per Quercus canariensis, tot i que segurament també hi apareix algun Quercus petraea i peus amb caràcters hibridogènics entre aquestes dues espècies. També hi observem algun Quercus ilex.
L’estrat arbustiu força atapeït està constituït per Ilex aquifolium, Corylus avellana, Erica arborea, Smilax aspera, Crataegus monogyna, Ruscus aculeatus, Arbutus unedo, Rubia peregrina, Daphne laureola, Hedera helix, Rubus ulmifolius, Genista monspesulana, Rosa sp.
La densitat de les capçades i de l’estrat arbustiu impedeixen l’arribada de llum a nivell del sòl. L’elevada humitat ambiental afavoreix la presència de Polystichum setiferum. Només a les petites clarianes o marges de camins hi ha prou llum per desenvolupar una vorada herbàcia.