Fageda amb roures

En aquest tram el camí creua el vessant nord del Puig de Sesarques de pendent força pronunciat que presenta alguns petits ressalts rocosos.
En aquest punt el camí atravessa un bosc caducifoli, alt i molt frondós on hi conviuen faigs (Fagus sylvatica) amb roures de fulla gran (Quercus petraea).
Aquest bosc no presenta un estrat arbustiu i herbaci ben constituïts.
Com a espècies arbustives hi observem Ilex aquifolium i hedera helix.
Pel que fa a les espècies herbàcies hi observem Helleborus viridis, Anemone hepatica i Polystichum setiferum. Els petits ressalts rocosos estan recoberts per Ramonda myconi.