Alzinar

Després d’atravessar una petita fondalada i una bifurcació el camí s’endinsa en un alzinar molt dens.
L’estrat arbori és pràcticament monoespecífic, dominat per l’alzina (Quercus ilex). Tot i que també hi ha algun peu de til·ler (Tilia sp) o roure (Quercus sp).
A l’estrat arbustiu hi ha Ilex aquifolium, Hedera helix, Daphne laureola, Rubia peregrina i Erica arborea. A l’estrat herbaci, molt pobre, només hi ha algun peu d’Asplenium adiantum-nigrum onopteris.