Bosc caducifoli

Poc després de passar la Font de Sant Nicolau, el camí s’endinsa en un bosc de caducifolis frondós i alt.
L’estrat arbori està dominat per Fagus sylvatica, Quercus petraea i Acer campestre. També hi ha algun peu de Quercus ilex i Populus tremula. L’estrat arbori baix està dominat per Corylus avellana.
A l’estrat arbustiu hi ha Ilex aquifolium, Hedera helix, Clematis vitalba, Rubia peregrina, Daphne laureola i Lonicera estrusca.

Aquest rodal de bosc humit i de sòls rics en nutrients presenta un estrat herbaci força divers. Algunes de les especies com ara Anemone nemorosa, Anemone hepatica, Viola sylvestris, Helleborus viridis, Symphytum tuberosum o Primula veris presenten un òptim de floració a principis de primavera just abans que els caducifolis treguin la fulla. En aquest punt també hi ha Veronica montana, Sanicula europaea, Lilium martagon, Ajuga reptans, Euphorbia amygdaloides, Carex sylvatica i Melica uniflora.
Les condicions d’humitat afavoreixen la presència de diverses espècies de falguera com ara Polypodium vulgare, Asplenium adinatum nigrum onopteris, Asplenium trichomanes i Polystichum setiferum