Brolla oberta

L’estiu del 2007 un incendi forestal va cremar una bona part de la zona. D’ençà la successió vegetal ha seguit el seu curs i a dia d’avui aquest vessant de la muntanya hi observem una comunitat arbustiva (brolla) poc densa però rica en espècies heliòfiles pròpies d’ambients oberts (Helianthemum sp, Cistàcies, Rosmarinus així com herbàcies diverses…)