Camp d’oliveres

A l’estrat herbaci d’aquest camp d’oliveres hi proliferen diverses espècies herbàcies anuals amb un òptim clarament primaveral.