Turo d’en Vives

El cim del Turó d’en Vives està recobert per un bosc mixt molt dens i alt. El relleu poc abrupte del cim fa que a diferència d’altres punts de la carena, aquí la transició entre l’alzinar del vessant sud i la roureda del vessant nord sigui molt paulatina. De manera que en el planer al voltant del vèrtex geodèsic del cim hi conviuen espècies d’afiliació mediterrània amb espècies de la roureda.
Així doncs l’estrat arbori és mixt, hi obsrevem una barreja de Quercus petraea, Quercus canariensis, Quercus ilex, Prunus avium, Arbustus unedo i Populus tremula.
A l’estrat arbustiu alt hi trobem Ilex aquifolium, Crataegus monogyna, Corylus avellana. Per sota altres espècies arbustives com ara Daphne laureola, Rubus ulmifolius, Ruscus aculeatus, Hedera helix i Smilax aspera.