Avellanosa

El coll de Prat Perelló, és la petita depressió que separa el Turó d’en Vives del Turó de la Font.
En aquesta petita fondalada, capçalera de la Riera de Montnegre (vessant obac) i del Torrent de la Roureda (vessant solell), s’hi fa una avellanosa força densa.
Es tracta d’un bosc humit i baix, aquí l’alçada de les capçades és molt més baixa que a la roureda. L’estrat arbori està dominat per l’avellaner (Corylus avellana), però també hi ha cirerer (Prunus avium) i trèmol (Populus tremula).
L’estrat arbustiu està format per Ilex aquifolium, Ruscus aculeatus, Crataegus monogyna, Hedera helix, Clematis vitalba, Daphne laureola i Rubus ulmifolius
L’estrat herbaci, tot i que força malmés per acció de la fauna, està format per Sanicula europaea, Symphytum tuberosum, Stellaria holostea, Primula veris, Viola sylvestris, Arum italicum, Melica uniflora així com tofes de Carex sylvatica. Les condicions d’humitat possibiliten l’existència de dues espècies de falguera poc tolerants a la sequera com ara Polystichum setiferum i Pteridium aquilinum