Castanyeda

En aquest tram la pista discorre per la part alta del vessant marítim del Montnegre i atravessa una castanyeda (o perxada), aclarida. Antigament, la fusta de les plantacions de castanyer s’aprofitava per a fer embalatges o botes. Actualment, moltes d’aquestes castanyedes s’han abandonat o bé es troben en procés de substitució per altres espècies més rendibles.
En aquest punt, tot i que l’estrat arbori ha estat molt aclarit encara hi observem peus de Castanea sativa, Prunus avium, Quercus ilex i Quercus sp.
A l’estrat arbustiu hi ha Corylus avellana, Lonicera estrusca, Sarothamnus sp, així com lianes diverses (Hedera helix, Clematis vitalba, Smilax aspera, Rubia peregrina).
L’abundància de llum i la disponibilitat de nutrients del sòl possibiliten la presència d’una catifa continua d’esbarzer (Rubus sp).
Es sobretot als marges de la pista on hi creixen algune espècies herbàcies diverses (Viola sylvestris, Pulmonaria longifolia, Stellaria holostea, Symphytum tuberosum, Euphorbia amygdaloides, Teucrium socorodonia, Aquilegia vulgaris, Vicia cracca, Lathyrus linifolius,Brachypodium sylvaticum,…)