Roureda de fulla gran

En aquest tram la pista ressegueix la part alta de la obaga del Montnegre. Aquest vessant nord està recobert per una roureda de roure de fulla gran. Es tracta d’un bosc alt, amb una alçada màxima de les capçades de 30m. d’alçada.
En aquest punt doncs l’estrat arbori està constituït per Quercus petraea i Quercus canariensis. De manera esparsa també hi ha Castanea Sativa i Prunus avium.
A l’estrat arbustiu alt hi observem Quercus ilex, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Ilex aquifolium i Erica arborea.
En un estrat inferior hi trobem Lonicera etrusca, Ruscus aculeatus, Daphne laureola i Hedera helix.
L’estrat herbaci és pràcticament nul i força espars. Les condicions d’humitat afavoreixen la presència de falgueres, Pteridium aquiilinum. Només als marges de la pista on hi arriba més llum hi observem per exemple Viola sylvestris o Primula veris.