Carrascar

En aquest tram el camí atravessa un carrascar. Es tracta d’un bosc amb un estrat arbori poc dens, format per Quercus ilex rotundifolia, Pinus halepensis i puntualment Quercus faginea o altres espècies caducifolies com ara Acer monspessulanum o Sorbus domestica.
L’estrat arbustiu és atapeït i divers. Hi trobem Quercus coccifera, Rosmarinus officinalis, Amelanchier ovalis, Bupleurum fruticosum, Bupleurum fruticescens, Thymus vulgaris, Arctostaphylos uva-ursi, Rubia peregrina, Genista hispanica, Lonicera implexa.
La densitat del sotabosc dificulta la presència d’espècies herbàcies. Es bàsicament al marge del camí on s’hi fa una gespa dominada per Brachypodium retusum, Aphyllantes monspeliensis, Euphorbia sp i on puntualment hi apareix Ophrys forestieri.