Alzinar

En aquest tram el camí s’enfila pel vessant nord-oest de la Llau de les Torretes atravessant un alzinar frondós.
En aquest punt l’estrat arbori està clarament dominat per l’alzina (Quercus ilex), tot i que molt puntualment apareixen algunes espècies caducifolies (Acer campestre, Acer monspessulanum i Quercus faginea).
L’estrat arbustiu està format per les següents espècies: Buxus sempervirens, Viburnum tinus, Coronilla emerus, Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Ruscus aculeatus, Rubia peregrina i Hedera helix.
La manca de llum fa que l’estrat herbaci sigui pobre. Les espècies herbàcies es concentren sobretot a les petites clarianes o marges de camí. En aquest punt hi observem: Primula veris, Anemone hepatica, Carex halleriana, Carex digitata, Oryzopsis paradoxa, Asplenium fontanum i Ramonda myconi.