Prats secs

En aquest tram el camí flanqueja el vessant oriental de la Roca Foradada. Tot aquest vessant totalment desforestat, ara està recobert per vegetació herbàcia i llenyosa baixa. Incendis successius, 1995 i 2012 han afectat tot aquest vessant.
En aquest punt la vegetació és troba en recuperació, en una fase inicial del procés de successió secundària.
L’estrat arbustiu encara no forma una capa continua, és espars i està constituït per mates baixes de les següentes espècies: Rosmarinus officinalis, Quercus coccifera, Cistus albidus, Ulex parviflorus, Erica multiflora, Thymus vulgaris, Helinathemum appeninum i Helianthemum marifolium, Teucrium polium.

L’estrat herbaci recobreix els espais lliures entre les mates arbustives. Està constituït bàsicament per tofes de gramínies: Brachypodium retusum i Stipa offneri, així com alguna ciperàcia Carex halleriana, alguna brassicàcia “Biscutella laevigata” i diverses espècies geòfites amaril·lidàcies, Narcissus assoanus o liliàcies com Asphodelus cerasiferus i molt puntualment Fritillaria pyrenaica. En les zones més rocoses hi creix Polygala rupestris.