Brolla de romaní

En aquest punt el camí atravessa un matollar baix (brolla). Es tracta d’una zona afectada el 1994 per un incendi. Aquest matollar força dens està format per espècies llenyoses diverses: Rosmarinus officinalis, Erica multiflora, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides, Juniperus oxycedrus, Ulex parviflorus, Quercus coccifera, Thymus vulgaris, Anthyllis cytisoides, Chamaerops humilis, Bupleurum fruticescens, Fumana sp, Helianthemum syriacum, Phagnalon rupestre. A les zones obertes entre les mates s’hi densenvolupa un estrat herbaci dominat per varies espècies de gramínies (Brachypodium retusum, Hyparrhenia hirta, Stipa offneri, etc). També hi trobem Sedum sediforme, Euphorbia nicaeensis, Narcissus assoanus i més esparsament Aphyllanthes monspeliensis.