Teixeda

A les canals més ombrívoles de Montserrat l’alzinar és substituït per un bosc mixt L’estrat arbori molt dens està format bàsicament per Taxus baccata i Ilex aquifolium , acompananyat de les següents espècies caducifòlies Tilia platyphyllos, Acer opalus, Sorbus aria i Corylus avellana. A l’estrat arbustiu hi ha Buxus sempervirens i Ruscus aculeatus
La falta de llum, juntament amb la inestabilitat de sòl dificulten la presència d’un estrat herbaci continu. Les condicions d’humitat però, afavoreixen la presència de diferents espècies de falgueres Asplenium fontanum, Asplenium trichomanes o Polypodium vulgare.