Alzinar amb pinassa

La orientació nord i la posició topogràfica d’aquest vessant al marge de la riera de Santa Agnès faciliten la presència de diverses espècies caducifòlies exigents pel que fa a les condicions d’humitat.
El bosc presenta un estrat arbori dens i mixt, format per Quercus ilex i Pinus nigra salzamanii (Pinassa). A més d’aquestes espècies també hi observem algunes espècies caducifolies com ara Sorbus aria i Corylus avellana.
L’estrat arbustiu, molt dens, esta format per diverses espècies com ara Buxus sempervirens, Viburnum tinus, Crataegus monogyna, Lonicera xylosteum, Amelanchier ovalis, Bupleurum fruticosum, Ruscus aculeatus, Smilax aspera, Hedera helix, Daphne laureola, Rubia peregrina, Clematis vitalba.

Les condicions d’ombra dificulten l’existència d’un estrat herbaci veritable, quedant reduit a les vores o clarianes naturals o generades per l’activitat humana. Algunes de les espècies presents a la vorada forestal d’aquest punt són Coriaria myrtifolia, Helleborus foetidus, Aquilegia vulgaris, Solidago virgaurea, Euphorbia amygdaloides,…