Fondal

En aquest punt, a la part més fonda de la canal l’estrat arbori esta dominat per Corylus avellana, Tilia platyphyllos i Quercus ilex. Les parets ombrívoles de la canal estan tapissades per diverses espècies de falguera (Polypodium vulgare, Asplenium trichomanes) i Ramonda myconi.
A l’estrat arbustiu hi observem Buxus sempervirens, Lonicera xylosteum, Viburnum tinus, Rubus ulmifolius, Daphne laureola, Hedera helix, Smilax aspera i Ruscus aculeatus
L’estrat herbaci en aquest punt esta format per Mercurialis perennis, Viola sp així com per la falguera Polystichum setiferum