Avellanosa

Al tram de canal, a mig vessant, a l’ombra de les grans roques de la Panxa Contenta i el Morral del Drac, l’alzinar s’enriqueix amb numeroses espècies arbòries caducifòlies, exigents pel que fa a les condicions d’humitat i temperatura.
En aquest punt, l’estrat arbori és molt dens. A més de l’alzina i observem diverses espècies caducifòlies com ara Corylus avellana, Tilia platyphyllos, Sorbus aria i Acer opalus.
En aquest punt hi ha un estrat arbustiu dens dominat per Buxus sempervirens. També hi observem Coronilla emerus, Lonicera xylosteum, Viburnum tinus, Daphne laureola, Hedera helix, Ruscus aculeatus
Les condicions d’ombra faciliten la presència de varies espècies de falgueres (Polypodium vulgare, Polystichum setiferum), però dificulten l’existència d’un estrat herbaci ben constituït (Carex sylvatica, Mycelis muralis…)