Tartera

Al peu de zones rocoses la fageda queda interrompuda per tarteres esquistoses. En aquest punt el camí passa pel marge d’una d’aquestes tarteres. Aquests tipus d’ambients inestables són poc favorables per a l’arrelament d’una gran majoria d’espècies. De totes maneres, hi podem observar dues espècies ben peculiars del gènere Saxifraga que creixen formant una mena de coixinets verdosos.
L’espècie de major recobriment és Saxifraga vayredana però en aquest punt també hi conviu amb Saxifraga genesiana, espècie endèmica del Montseny. Tradicionalment, Saxifraga genesiana quedava inclosa dins l’espècie pirinenca Saxifraga geranioides.
La distinció entre aquestes dues espècies es complexa. Actualment, diversos estudis confirmen que Saxifraga genesiana es una espècie diferent de Saxifraga geranoides per diferències en el número cromosòmic, i en la ornamentació de les llavors.