Herbassar humit

En aquest punt el corriol atravessa el torrent de l’Erola, en el paratge anomenat com el Sot de les Cordes. Aquest és un dels múltiples torrents que drenen el vessant nord del Matagalls. En aquest tram inical, el torrent força engorjat, fa una successió de petits gorgs i saltants d’aigua.
Observem alguns arbres isolats d’espècies diverses Fraxinus excelsior, Salix o bé Acer opalus. L’aspecte d’herbassar el generen les mates de Rubus idaeus. Entremig, hi observem altres espècies arbustives com ara Rosa villosa i Coronilla emerus.
L’ambient humit d’aquesta fondalada permet la presència de falgueres, Athyrium filix-femina, dryopteris filix-mas, així com la d’altres espècies herbàcies especialment exigents amb aquesta variable, Succisa pratensis, Thalictrum aquilegifolium, Prenanthes purpurea,Polygonum alpinum… .