Prat de pastura

En aquest punt el camí atravessa un petit prat de pastura, que constitueix una gran clariana oberta a la matriu forestal. Es tracta d’un prat amb un estrat herbaci dens.
Numeroses espècies de gramínies dels següents gèneres (Nardus stricta, Agrostis capillaris, Festuca sp...) així com diverses ciperàcies (Carex pallescens, Carex sp) generen la coberta de gespa.
Entremig hi creixen diverses espècies hemicriptòfites (Achillea, Lotus, Plantago, Silene, Trifolium, Galium, Meum, Campanula, Polygonum, Thesium, Dianthus, Potentilla, etc).
A principis d’estiu també hi podem observar algun geòfit, de la família de les orquidàcies com ara (Dactylorhiza maculata..)

Data d’observació 14-07-2015