Herbassar rierol

En aquest punt la pista atravessa un rierol que drena els vessants del Bony de Trescul. Les condicions d’elevada humitat edàfica i ambiental de les vores del torrent permeten l’existència d’un herbassar higròfil amb presència de megafòrbies (espècies herbàcies altes) com ara Doronicum austriacum, Astrantia major, Adenostyles alliariae, Chaerophyllum, etc…

Aqui hi observem algunes espècies característiques dels rierols pirinencs com ara Saxifraga aizoides o bé Cardamine raphanifolia. En aquesta raconada també hi creix Saxifraga umbrosa, espècie característica dels ambients ombrívols del Pirineu central.

Els marges del rierol són rics en espècies d’ambients humits com ara Cirsium rivulare, Veronica ponae, Dactylorhiza maculata, Ranunculus, Tussilago farfara, etc

Data d’observació 27-07-2015