Prat de Festuca paniculata

En aquest vessant, clarament orientat al sud, hi creix un prat ben característic dominant per una gramínia de grans dimensions, la Festuca paniculata. Aquí s’hi refugien algunes espècies termòfiles absents en prats a la mateixa altitud però en vessants orientats cap al nord.
Entre les tofes d’aquesta graminia hi observem moltes altres espècies, majoritariament hemicriptòfits (Campanula, Achillea, Dianthus, Polygala, Phyteuma, Meum, Bupleurum, Lotus, Leontodon, etc) però també algunes espècies geòfites com ara Asphodelus albus.

En algunes raconades amb sòls més humits hi trobem Rubus idaeus acompanyat per algunes espècies de geòfits de floració molt vistosa com ara Lilium pyrenaicum, Lilium martagon o bé Iris latifolia.

De manera esparsa hi observem espècies arbustives com ara Juniperus nana, Calluna vulgaris o Vaccinium myrtillus.

Data d’observació 14-07-2015