Neretar

A mesura que anem remuntant el torrent la vall va virant progressivament d’una orientació nord-sud cap a una orientació nord-est sud-oest, aproximadament. Així doncs, el vessant dret del torrent en aquest punt presenta una orientació nord, nord-est. Aquesta orientació i la posició topogràfica deprimida (fons de vall) afavoreixen l’acumulació i el manteniment de la neu durant més temps. Els episodis de ventades hivernals (el torb) tant freqüents al Pirineu Oriental escombren la neu dels vessants exposats i l’acumulen a sotavent, als clots i fons de vall.
Així doncs, les condicions ambientals particulars del vessant permeten la presència d’un neretar. Es tracta d’un matollar subalpí, típic dels vessants nord del Pirineu, dominat per l’ericàcia arbustiva Rhododendron ferrugineum. Per sota les mates de Rhododendron hi creix un estrat arbustiu baix dominat pels nabius Vaccinium myrtillus i on esporàdicament, hi apareix Vaccinium uliginosum. La presència de l’espècie de falguera Dryopteris filix-mas posa de relleu les condicions de major humitat de l’indret.